Boek
Nederlands

Kinderen zoals jij en ik

UNICEF (auteur)

Kinderen zoals jij en ik

Doelgroep:
Vanaf 9-11 jaar
Aan de hand van de rechten van het kind vertellen kinderen uit allerlei landen hoe ze wonen en leven. Met kleurenfoto's. Vanaf ca. 10 jaar.
Titel
Kinderen zoals jij en ik
Auteur
UNICEF
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Engels
Uitgever
Tielt: Lannoo, 2003
127 p. : ill.
Aantekening
Omslagondertitel : Hoe kinderen in onze wereld leven
ISBN
9789020951684

Besprekingen

Voor het bespreken van dit boek heb ik nog eens de voorganger Kinderen wereldwijd (Lannoo, 1995) ter hand genomen. Dat leverde toen een prachtig fotoboek op waarin tientallen kinderen uitvoerig geportretteerd werden, alfabetisch per werelddeel en per land gerangschikt. In deze nieuwe uitgave Kinderen zoals jij en ik verloopt de voorstelling anders. Het hele boek bestaat uit vier grote delen, gebaseerd op de beloftes die in het VN Verdrag over de Rechten van het Kind werden gemaakt. In deel één, 'Overleven', komen thema's als eten, drinken en gezondheidszorg aan bod. In deel twee, 'Ontplooiing', gaat het over recht op onderwijs én recht op spelen. Onder het derde deel 'Bescherming' vallen onderwerpen als oorlog, arbeid, maar ook leven met een handicap. En in het vierde deel, 'Inspraak', ten slotte gaat het over begrippen als identiteit, godsdienst of vrijheid van expressie. Rond deze thema's volgen we kinderen van over de hele wereld. We krijgen eerst een algemene inleidi…Lees verder
Uitgangspunt van dit boek met een groot formaat zijn de universele rechten van het kind. Rondom deze rechten wordt vanuit het gezichtsveld van een twintigtal kinderen verspreid over de werelddelen een groot aantal causaliteiten en correlerende begripsvullende items besproken. Dat niet alle gestelde rechten zoals water, een huis, eten, gezondheid en onderwijs voor iedereen bereikbaar is, wordt goed in beeld gebracht. In duidelijke, expliciete bewoordingen, ondersteund met functioneel fotomateriaal, worden de veelzijdige aspecten helder uiteengezet. Mede door de gehanteerde lay-out, korte tekstfragmenten en stellingen wordt de lezer 'to the point' betrokken. Voor kinderen een goede combinatie om direct en zo intens mogelijk gemotiveerd te lezen, zonder dat het verveelt. Welkome informatiebron als aanzet voor o.a. werkstuk en/of spreekbeurt voor kinderen vanaf ca. 10 jaar.

Over UNICEF

Het Kinderfonds van de Verenigde Naties (UNICEF, United Nations Children's Fund; tot 1953: United Nations International Children's Emergency Fund) is een organisatie binnen de Verenigde Naties die zich inzet voor het welzijn van kinderen, onder andere via het Verdrag inzake de rechten van het kind.

Over UNICEF

UNICEF is de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties. Als onderdeel van de VN ziet de organisatie erop toe dat het internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind overal ter wereld wordt nageleefd. UNICEF komt op voor de rechten van alle kinderen en heeft een opdracht: ervoor zorgen dat elk land de rechten van kinderen respecteert en naleeft.

Het United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) is op 11 december 1946 tijdelijk opgericht door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York om na de Tweede Wereldoorlog voedselpakketten en gezondheidszorg t…Lees verder op Wikipedia